T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. ( - )
T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Mangirdas
Vičius
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Simonas
Zairys
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas
Rezervas
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Andrius
Nikanorovas
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Justas
Zelba
Mindaugas
Jasiulevičius
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Kunigiškytė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Šližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
 

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. (2019-10-25 - 2020-06-14) (Sužaista: 557/1001 56%)

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

 

 
Liubovė PoteikoIeva Radzevičiūtė61642020-06-18Moterys 2-5 m. IIgr
Sigitas GruzdzevičiusNerijus Tilvikas62762020-06-13Vyrai 3-5 m. IVgr
Marjuš MiltoDainius Sabaliauskas61612020-06-13Vyrai 3-5 m. IIIgr
Rolanda BalčiauskienėIeva Radzevičiūtė102020-06-13Moterys 2-5 m. IIgr
Marjuš MiltoRomas Jokubauskas62642020-06-12Vyrai 3-5 m. IIIgr
Liubovė PoteikoLina Piešinienė75461042020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Jurgita KaralienėJūratė Lepardinienė5762622020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Sonata MickuvienėVilma Zapolskienė862020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Evelina KazinaAgnė Šeikė60602020-06-12Moterys iki 2 m. I gr
Kasparas KregždėMarijus Kasteckas64642020-06-12Vyrai iki 3 m. VIIgr
Liubovė PoteikoAlicija Bušmič842020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Brigita JonaitytėJūratė Lepardinienė46621072020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Andrej RagelevičKasparas Kregždė1092020-06-11Vyrai iki 3 m. VIIgr
Tomas SongailaMarijus Kasteckas75632020-06-11Vyrai iki 3 m. VIIgr
Marjuš MiltoKastytis Žuromskas60752020-06-11Vyrai 3-5 m. IIIgr
Laura VanagaitėOlivija Bušmič60602020-06-11Moterys iki 2 m. I gr
Mangirdas VičiusPetras Kašinskas67641062020-06-11Vyrai 3-5 m. IIIgr
Nerijus TilvikasVytautas Adomaitis102020-06-11Vyrai 3-5 m. IVgr
Sergejus IvanovasMarekas Maliuk4661632020-06-11VYRAI 5+ m. IIgr
Egidijus CivilikaMarius Palikša63671022020-06-11Vyrai iki 3 m. VIIgr
 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
Giedrius
Židonis
14
Tomas
Ališauskas
5
Algimantas
Laurinavičius
11
Marius
Padvilikis
5
Andrej
Mardusevič
9
Paulius
Kamarauskas
8
Simonas
Šaškovas
18
Giedrius
Martusevičius
2
Dainius
Vyčas
0
Nerijus
Žukauskas
1
Jonas
Lapinskas
6
Adomas
Navickas
7
Saulius
Lileikis
12
Darius
Janulevičius
13
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Marekas
Maliuk
17
Vygandas
Pigaga
13
Daumantas
Matulis
12
Vaidas
Daunaravičius
16
Rimantas
Stanaitis
4
Mindaugas
Deksnys
12
Viktoras
Kotvickis
0
Giedrius
Paulauskas
11
Vladimir
Kozlovskij
9
Sergejus
Ivanovas
15
Paulius
Kazokaitis
3
Feliksas
Miliutis
11
Tomas
Grigas
19
Paulius
Macevičius
2
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Mangirdas
Vičius
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Simonas
Zairys
Dainius
Sabaliauskas
7
Audrūnas
Slepkovas
8
Kastytis
Žuromskas
19
Arvydas
Stankevičius
5
Vytautas
Šneideris
20
Romas
Jokubauskas
21
Mangirdas
Vičius
18
Vytenis
Kazlauskas
6
Saulius
Valalis
6
Petras
Kašinskas
22
Darius
Kauneckas
8
Aleksandr
Siniavskij
6
Marjuš
Milto
10
Simonas
Zairys
0
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas
Rezervas
Lauras
Lukošius
14
Vytautas
Adomaitis
4
Laimonas
Tranas
12
Henrik
Godlievskij
19
Povilas
Kručkauskas
11
Maksimas
Barochas
20
Sigitas
Gruzdzevičius
24
Vytautas
Čiapas
14
Ramūnas
Fabijonavičius
8
Aivaras
Rimydis
8
Romualdas
Gogelis
7
Nerijus
Tilvikas
22
Gediminas
Kriauza
11
Rezervas
Rezervas
0
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Andrius
Nikanorovas
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Paulius
Šeikus
3
Mažvydas
Kurys
6
Vytautas
Juršėnas
3
Andrius
Bialobžeskis
7
Domas
Urbonavičius
17
Simonas
Aukštikalnis
2
Adomas
Petrulevičius
8
Andrius
Kučinskas
2
Eduardas
Zaleskis
5
Andrius
Bieluckas
6
Mangirdas
Vičius
7
Andrius
Nikanorovas
0
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Justas
Zelba
Mindaugas
Jasiulevičius
Kęstutis
Vitkauskas
5
Egidijus
Petrėnas
3
Aleksandras
Brokas
3
Augustas
Štaras
12
Aurelijus
Balčiauskas
7
Klaudijus
Šimonis
2
Tadas
Grybinas
7
Mintaras
Balnys
20
Sergey
Vantsov
5
Karolis
Kareiva
3
Ervinas
Romanovas
8
Rimvydas
Nenartavičius
6
Justas
Zelba
18
Mindaugas
Jasiulevičius
0
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Stepan
Meleshko
8
Egidijus
Civilika
13
Marijus
Kasteckas
12
Evaldas
Masevičius
0
Andrej
Ragelevič
24
Julius
Žvinys
11
Šarūnas
Turlinskas
20
Robertas
Staškauskas
4
Tomas
Songaila
16
Darius
Sunklodas
15
Kasparas
Kregždė
20
Andrius
Šmigelskis
16
Eimantas
Belickas
15
Marius
Palikša
9
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
8
Jurga
Trotienė
3
Jurgita
Judickienė
16
Julija
Stonytė
18
Aneta
Sutkutė
10
Laura
Grybienė
9
Laima
Valiukonytė
19
Aistė
Krasauskaitė
21
Diana
Lileikiene
16
Kristina
Šukienė
8
Renata
Bubnė
5
Ieva
Giedrytė
7
Rita
Janušauskaitė
10
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
0
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Brigita
Jonaitytė
13
Liubovė
Poteiko
24
Ieva
Radzevičiūtė
19
Lina
Venckienė
13
Vilma
Zapolskienė
12
Jūratė
Lepardinienė
16
Indrė
Januševičiūtė
23
Lina
Piešinienė
22
Ieva
Vytaitė
22
Sonata
Mickuvienė
20
Vygantė
Rukanskienė
12
Alicija
Bušmič
8
Jurgita
Karalienė
17
Rolanda
Balčiauskienė
25
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
Jūratė
Gvazdauskienė
7
Živilė
Žiukaitė
7
Kornelija
Lubauskienė
0
Agnė
Ubartienė
8
Giedrė
Baltušytė
10
Justina
Pusvaškytė
8
Eglė
Tamošauskienė
15
Neringa
Rimydienė
10
Jovita
Pauplienė
10
Skirmantė
Liutkutė
16
Kristina
Korsakienė
0
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
6
Ieva
Sereikytė-Belickienė
14
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
0
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Kunigiškytė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Šližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
Laura
Vanagaitė
17
Jovita
Dikčiūtė
18
Anastasija
Ranceva
17
Kristina
Rockutė
25
Viktorija
Žemčiugova
21
Goda
Kunigiškytė
23
Olivija
Bušmič
13
Agnė
Šeikė
7
Simona
Šližienė
8
Monika
Padegimaitė
14
Evelina
Kazina
24
Aistė
Matusevičiūtė
13
Ernesta
Ložytė
14
Neringa
Černauskaitė
17

PASTABA: Vietos grupėse paskaičiuotos automatiškai. Algoritmas neįvertina turnyro nuostatų rezultato skaičiavimui, kai dalyviai surenka vienodą taškų skaičių grupėje.