T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. ( - )
T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Aidas
Danilovas
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. IIIgr
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. IVgr
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Rezervas 1
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Rezervas 2
Vyrai iki 3 m. VIgr
Rezervas 3
Vyrai iki 3 m. VIgr
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Rezervas 1
Moterys 2-5 m. IIIgr
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Pereckaitė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Šližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
 

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. (2019-10-25 - 2020-04-13) (Sužaista: 73/1001 8%)

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

 

 
Ieva RadzevičiūtėBrigita Jonaitytė76642019-11-17Moterys 2-5 m. IIgr
Nerijus TilvikasLauras Lukošius36601062019-11-17Vyrai 3-5 m. IVgr
Lina PiešinienėVygantė Rukanskienė62632019-11-17Moterys 2-5 m. IIgr
Indrė JanuševičiūtėAlicija Bušmič1032019-11-16Moterys 2-5 m. IIgr
Maksimas BarochasRamūnas Fabijonavičius62612019-11-16Vyrai 3-5 m. IVgr
Sergejus IvanovasVygandas Pigaga63632019-11-16VYRAI 5+ m. IIgr
Vytautas ČiapasRamūnas Fabijonavičius61752019-11-16Vyrai 3-5 m. IVgr
Mindaugas DeksnysTomas Grigas61632019-11-16VYRAI 5+ m. IIgr
Aistė KrasauskaitėIeva Giedrytė64612019-11-16Moterys 2-5 m. Igr
Goda PereckaitėOlivija Bušmič61622019-11-16Moterys iki 2 m. I gr
Julius ŽvinysAndrius Šmigelskis46601052019-11-15Vyrai iki 3 m. VIIgr
Diana LileikieneKristina Šukienė62602019-11-15Moterys 2-5 m. Igr
Andrej RagelevičEgidijus Civilika60622019-11-15Vyrai iki 3 m. VIIgr
Sigitas GruzdzevičiusHenrik Godlievskij64642019-11-15Vyrai 3-5 m. IVgr
Ieva RadzevičiūtėJūratė Lepardinienė76622019-11-15Moterys 2-5 m. IIgr
Jurgita JudickienėAistė Krasauskaitė001162019-11-15Moterys 2-5 m. Igr
Gediminas KriauzaRomualdas Gogelis63642019-11-15Vyrai 3-5 m. IVgr
Egidijus CivilikaEimantas Belickas64632019-11-14Vyrai iki 3 m. VIIgr
Petras KašinskasMarjuš Milto64622019-11-14Vyrai 3-5 m. IIIgr
Vygandas PigagaVaidas Daunaravičius4662632019-11-13VYRAI 5+ m. IIgr
 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
Giedrius
Židonis
2
Tomas
Ališauskas
0
Algimantas
Laurinavičius
2
Marius
Padvilikis
0
Andrej
Mardusevič
3
Paulius
Kamarauskas
2
Simonas
Šaškovas
0
Giedrius
Martusevičius
0
Dainius
Vyčas
0
Nerijus
Žukauskas
0
Jonas
Lapinskas
1
Adomas
Navickas
1
Saulius
Lileikis
2
Darius
Janulevičius
2
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Marekas
Maliuk
0
Vygandas
Pigaga
6
Daumantas
Matulis
0
Vaidas
Daunaravičius
5
Rimantas
Stanaitis
0
Mindaugas
Deksnys
8
Viktoras
Kotvickis
0
Giedrius
Paulauskas
0
Vladimir
Kozlovskij
4
Sergejus
Ivanovas
6
Paulius
Kazokaitis
1
Feliksas
Miliutis
2
Tomas
Grigas
1
Paulius
Macevičius
0
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Aidas
Danilovas
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. IIIgr
Dainius
Sabaliauskas
0
Audrūnas
Slepkovas
0
Kastytis
Žuromskas
0
Arvydas
Stankevičius
0
Vytautas
Šneideris
0
Romas
Jokubauskas
5
Aidas
Danilovas
0
Vytenis
Kazlauskas
0
Saulius
Valalis
1
Petras
Kašinskas
4
Darius
Kauneckas
0
Aleksandr
Siniavskij
1
Marjuš
Milto
1
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. IIIgr
0
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. IVgr
Lauras
Lukošius
1
Vytautas
Adomaitis
0
Laimonas
Tranas
2
Henrik
Godlievskij
3
Povilas
Kručkauskas
0
Maksimas
Barochas
7
Sigitas
Gruzdzevičius
4
Vytautas
Čiapas
3
Ramūnas
Fabijonavičius
3
Aivaras
Rimydis
4
Romualdas
Gogelis
2
Nerijus
Tilvikas
2
Gediminas
Kriauza
2
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. IVgr
0
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Rezervas 1
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Paulius
Šeikus
0
Mažvydas
Kurys
0
Vytautas
Juršėnas
0
Andrius
Bialobžeskis
0
Domas
Urbonavičius
2
Simonas
Aukštikalnis
2
Adomas
Petrulevičius
2
Andrius
Kučinskas
2
Eduardas
Zaleskis
1
Andrius
Bieluckas
0
Mangirdas
Vičius
0
Rezervas 1
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Rezervas 2
Vyrai iki 3 m. VIgr
Rezervas 3
Vyrai iki 3 m. VIgr
Kęstutis
Vitkauskas
0
Egidijus
Petrėnas
1
Aleksandras
Brokas
1
Augustas
Štaras
6
Aurelijus
Balčiauskas
0
Klaudijus
Šimonis
0
Tadas
Grybinas
1
Mintaras
Balnys
0
Sergey
Vantsov
2
Karolis
Kareiva
0
Ervinas
Romanovas
1
Rimvydas
Nenartavičius
0
Rezervas 2
Vyrai iki 3 m. VIgr
0
Rezervas 3
Vyrai iki 3 m. VIgr
0
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Stepan
Meleshko
1
Egidijus
Civilika
5
Marijus
Kasteckas
2
Evaldas
Masevičius
0
Andrej
Ragelevič
2
Julius
Žvinys
2
Šarūnas
Turlinskas
3
Robertas
Staškauskas
0
Tomas
Songaila
0
Darius
Sunklodas
4
Kasparas
Kregždė
0
Andrius
Šmigelskis
3
Eimantas
Belickas
1
Marius
Palikša
1
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
2
Jurga
Trotienė
0
Jurgita
Judickienė
2
Julija
Stonytė
2
Aneta
Sutkutė
0
Laura
Grybienė
0
Laima
Valiukonytė
0
Aistė
Krasauskaitė
3
Diana
Lileikiene
2
Kristina
Šukienė
3
Renata
Bubnė
0
Ieva
Giedrytė
1
Rita
Janušauskaitė
0
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
0
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Brigita
Jonaitytė
2
Liubovė
Poteiko
0
Ieva
Radzevičiūtė
6
Lina
Venckienė
1
Vilma
Zapolskienė
0
Jūratė
Lepardinienė
2
Indrė
Januševičiūtė
11
Lina
Piešinienė
2
Ieva
Vytaitė
0
Sonata
Mickuvienė
2
Vygantė
Rukanskienė
3
Alicija
Bušmič
2
Jurgita
Karalienė
2
Rolanda
Balčiauskienė
0
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Rezervas 1
Moterys 2-5 m. IIIgr
Jūratė
Gvazdauskienė
0
Živilė
Žiukaitė
3
Kornelija
Lubauskienė
0
Agnė
Ubartienė
3
Giedrė
Baltušytė
5
Justina
Pusvaškytė
2
Eglė
Tamošauskienė
4
Neringa
Rimydienė
2
Jovita
Pauplienė
0
Skirmantė
Liutkutė
0
Kristina
Korsakienė
0
Jurgita
Mackevičienė
0
Ieva
Sereikytė-Belickienė
5
Rezervas 1
Moterys 2-5 m. IIIgr
0
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Pereckaitė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Šližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
Laura
Vanagaitė
0
Jovita
Dikčiūtė
1
Anastasija
Ranceva
0
Kristina
Rockutė
0
Viktorija
Žemčiugova
0
Goda
Pereckaitė
2
Olivija
Bušmič
3
Agnė
Šeikė
0
Simona
Šližienė
0
Monika
Padegimaitė
1
Evelina
Kazina
2
Aistė
Matusevičiūtė
0
Ernesta
Ložytė
0
Neringa
Černauskaitė
0