T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. ( - )
T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Aidas
Danilovas
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. IIIgr
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas
Rezervas
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Rezervas1
Vyrai 3-5 IV grupe
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Justas
Zelba
Rezervas 3
Vyrai iki 3 m. VIgr
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Rezervas 1
Moterys 2-5 m. IIIgr
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Pereckaitė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Šližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
 

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. (2019-10-25 - 2020-04-13) (Sužaista: 415/1001 42%)

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

 

 
Adomas PetrulevičiusMažvydas Kurys64622020-03-15Vyrai 3-5 m. Vgr
Viktorija ŽemčiugovaAistė Matusevičiūtė61612020-03-15Moterys iki 2 m. I gr
Laima ValiukonytėJurgita Zubaitė-Maliuk60642020-03-15Moterys 2-5 m. Igr
Giedrė BaltušytėJūratė Gvazdauskienė62632020-03-15Moterys 2-5 m. IIIgr
Marekas MaliukMindaugas Deksnys75632020-03-15VYRAI 5+ m. IIgr
Egidijus CivilikaDarius Sunklodas63622020-03-15Vyrai iki 3 m. VIIgr
Maksimas BarochasLaimonas Tranas64622020-03-14Vyrai 3-5 m. IVgr
Marius PadvilikisAlgimantas Laurinavičius57641082020-03-14VYRAI 5+ m. Igr
Jurgita JudickienėJurgita Zubaitė-Maliuk61622020-03-14Moterys 2-5 m. Igr
Nerijus TilvikasVytautas Čiapas61602020-03-14Vyrai 3-5 m. IVgr
Gediminas KriauzaHenrik Godlievskij63622020-03-13Vyrai 3-5 m. IVgr
Giedrius MartusevičiusJonas Lapinskas63612020-03-13VYRAI 5+ m. Igr
Mangirdas VičiusAndrius Bialobžeskis61622020-03-13Vyrai 3-5 m. Vgr
Nerijus TilvikasLaimonas Tranas62622020-03-13Vyrai 3-5 m. IVgr
Simonas ŠaškovasMarius Padvilikis5775642020-03-11VYRAI 5+ m. Igr
Sigitas GruzdzevičiusPovilas Kručkauskas61632020-03-11Vyrai 3-5 m. IVgr
Mangirdas VičiusMažvydas Kurys60612020-03-11Vyrai 3-5 m. Vgr
Darius JanulevičiusAlgimantas Laurinavičius64642020-03-11VYRAI 5+ m. Igr
Viktorija ŽemčiugovaSimona Šližienė1172020-03-10Moterys iki 2 m. I gr
Neringa RimydienėJūratė Gvazdauskienė63752020-03-10Moterys 2-5 m. IIIgr
 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
Giedrius
Židonis
9
Tomas
Ališauskas
5
Algimantas
Laurinavičius
8
Marius
Padvilikis
5
Andrej
Mardusevič
7
Paulius
Kamarauskas
6
Simonas
Šaškovas
12
Giedrius
Martusevičius
2
Dainius
Vyčas
0
Nerijus
Žukauskas
1
Jonas
Lapinskas
4
Adomas
Navickas
7
Saulius
Lileikis
11
Darius
Janulevičius
7
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Marekas
Maliuk
10
Vygandas
Pigaga
13
Daumantas
Matulis
8
Vaidas
Daunaravičius
12
Rimantas
Stanaitis
3
Mindaugas
Deksnys
12
Viktoras
Kotvickis
0
Giedrius
Paulauskas
11
Vladimir
Kozlovskij
9
Sergejus
Ivanovas
11
Paulius
Kazokaitis
2
Feliksas
Miliutis
11
Tomas
Grigas
13
Paulius
Macevičius
2
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Aidas
Danilovas
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. IIIgr
Dainius
Sabaliauskas
5
Audrūnas
Slepkovas
8
Kastytis
Žuromskas
13
Arvydas
Stankevičius
3
Vytautas
Šneideris
9
Romas
Jokubauskas
14
Aidas
Danilovas
3
Vytenis
Kazlauskas
2
Saulius
Valalis
5
Petras
Kašinskas
11
Darius
Kauneckas
4
Aleksandr
Siniavskij
4
Marjuš
Milto
3
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. IIIgr
0
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas
Rezervas
Lauras
Lukošius
11
Vytautas
Adomaitis
2
Laimonas
Tranas
12
Henrik
Godlievskij
17
Povilas
Kručkauskas
10
Maksimas
Barochas
17
Sigitas
Gruzdzevičius
20
Vytautas
Čiapas
14
Ramūnas
Fabijonavičius
8
Aivaras
Rimydis
8
Romualdas
Gogelis
6
Nerijus
Tilvikas
17
Gediminas
Kriauza
11
Rezervas
Rezervas
0
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Rezervas1
Vyrai 3-5 IV grupe
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Paulius
Šeikus
2
Mažvydas
Kurys
5
Vytautas
Juršėnas
2
Andrius
Bialobžeskis
3
Domas
Urbonavičius
8
Simonas
Aukštikalnis
2
Adomas
Petrulevičius
8
Andrius
Kučinskas
2
Eduardas
Zaleskis
4
Andrius
Bieluckas
6
Mangirdas
Vičius
6
Rezervas1
Vyrai 3-5 IV grupe
0
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Justas
Zelba
Rezervas 3
Vyrai iki 3 m. VIgr
Kęstutis
Vitkauskas
3
Egidijus
Petrėnas
2
Aleksandras
Brokas
2
Augustas
Štaras
12
Aurelijus
Balčiauskas
6
Klaudijus
Šimonis
1
Tadas
Grybinas
6
Mintaras
Balnys
12
Sergey
Vantsov
5
Karolis
Kareiva
3
Ervinas
Romanovas
6
Rimvydas
Nenartavičius
4
Justas
Zelba
13
Rezervas 3
Vyrai iki 3 m. VIgr
0
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Stepan
Meleshko
8
Egidijus
Civilika
9
Marijus
Kasteckas
7
Evaldas
Masevičius
3
Andrej
Ragelevič
16
Julius
Žvinys
9
Šarūnas
Turlinskas
19
Robertas
Staškauskas
7
Tomas
Songaila
1
Darius
Sunklodas
18
Kasparas
Kregždė
11
Andrius
Šmigelskis
14
Eimantas
Belickas
13
Marius
Palikša
3
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
8
Jurga
Trotienė
3
Jurgita
Judickienė
13
Julija
Stonytė
13
Aneta
Sutkutė
10
Laura
Grybienė
9
Laima
Valiukonytė
10
Aistė
Krasauskaitė
21
Diana
Lileikiene
14
Kristina
Šukienė
5
Renata
Bubnė
3
Ieva
Giedrytė
6
Rita
Janušauskaitė
8
Rezervas 2
Moterys 2-5 m. Igr
0
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Brigita
Jonaitytė
10
Liubovė
Poteiko
10
Ieva
Radzevičiūtė
12
Lina
Venckienė
12
Vilma
Zapolskienė
5
Jūratė
Lepardinienė
8
Indrė
Januševičiūtė
21
Lina
Piešinienė
15
Ieva
Vytaitė
14
Sonata
Mickuvienė
18
Vygantė
Rukanskienė
11
Alicija
Bušmič
4
Jurgita
Karalienė
15
Rolanda
Balčiauskienė
13
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Rezervas 1
Moterys 2-5 m. IIIgr
Jūratė
Gvazdauskienė
5
Živilė
Žiukaitė
6
Kornelija
Lubauskienė
0
Agnė
Ubartienė
8
Giedrė
Baltušytė
10
Justina
Pusvaškytė
8
Eglė
Tamošauskienė
15
Neringa
Rimydienė
10
Jovita
Pauplienė
10
Skirmantė
Liutkutė
10
Kristina
Korsakienė
0
Jurgita
Mackevičienė
5
Ieva
Sereikytė-Belickienė
9
Rezervas 1
Moterys 2-5 m. IIIgr
0
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Pereckaitė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Šližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
Laura
Vanagaitė
9
Jovita
Dikčiūtė
14
Anastasija
Ranceva
12
Kristina
Rockutė
15
Viktorija
Žemčiugova
19
Goda
Pereckaitė
17
Olivija
Bušmič
9
Agnė
Šeikė
5
Simona
Šližienė
6
Monika
Padegimaitė
8
Evelina
Kazina
15
Aistė
Matusevičiūtė
1
Ernesta
Ložytė
12
Neringa
Černauskaitė
17