1 TURNYRAI IR REZULTATAI
 

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. ( - )
T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Mangirdas
Vičius
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Simonas
Zairys
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas
Rezervas
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Andrius
Nikanorovas
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Justas
Zelba
Mindaugas
Jasiulevičius
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Sandra
Adomavičiūtė
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Jurgita
Mackevičienė
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Kunigiškytė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Sližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
 

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m. (2019-10-25 - 2020-06-14) (Sužaista: 557/1001 56%)

T&M ŽiemaOpen vienetų teniso turnyras 2020 m.

 

 

 
Liubovė PoteikoIeva RadzevičiūtėBZ:061642020-06-18Moterys 2-5 m. IIgr
Marjuš MiltoDainius SabaliauskasBZ:061612020-06-13Vyrai 3-5 m. IIIgr
Sigitas GruzdzevičiusNerijus TilvikasBZ:062762020-06-13Vyrai 3-5 m. IVgr
Rolanda BalčiauskienėIeva RadzevičiūtėBZ:0102020-06-13Moterys 2-5 m. IIgr
Liubovė PoteikoLina PiešinienėBZ:075461042020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Marjuš MiltoRomas JokubauskasBZ:062642020-06-12Vyrai 3-5 m. IIIgr
Sonata MickuvienėVilma ZapolskienėBZ:0862020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Jurgita KaralienėJūratė LepardinienėBZ:05762622020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Kasparas KregždėMarijus KasteckasBZ:064642020-06-12Vyrai iki 3 m. VIIgr
Liubovė PoteikoAlicija BušmičBZ:0842020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Brigita JonaitytėJūratė LepardinienėBZ:046621072020-06-12Moterys 2-5 m. IIgr
Evelina KazinaAgnė ŠeikėBZ:060602020-06-12Moterys iki 2 m. I gr
Nerijus TilvikasVytautas AdomaitisBZ:0102020-06-11Vyrai 3-5 m. IVgr
Tomas SongailaMarijus KasteckasBZ:075632020-06-11Vyrai iki 3 m. VIIgr
Andrej RagelevičKasparas KregždėBZ:01092020-06-11Vyrai iki 3 m. VIIgr
Sergejus IvanovasMarekas MaliukBZ:04661632020-06-11VYRAI 5+ m. IIgr
Laura VanagaitėOlivija BušmičBZ:060602020-06-11Moterys iki 2 m. I gr
Marjuš MiltoKastytis ŽuromskasBZ:060752020-06-11Vyrai 3-5 m. IIIgr
Egidijus CivilikaMarius PalikšaBZ:063671022020-06-11Vyrai iki 3 m. VIIgr
Mangirdas VičiusPetras KašinskasBZ:067641062020-06-11Vyrai 3-5 m. IIIgr
Aistė MatusevičiūtėAnastasija RancevaBZ:0732020-06-11Moterys iki 2 m. I gr
Evelina KazinaAistė MatusevičiūtėBZ:060612020-06-10Moterys iki 2 m. I gr
Giedrius ŽidonisJonas LapinskasBZ:036621082020-06-10VYRAI 5+ m. Igr
Tomas SongailaDarius SunklodasBZ:06436612020-06-10Vyrai iki 3 m. VIIgr
Algimantas LaurinavičiusGiedrius ŽidonisBZ:063632020-06-10VYRAI 5+ m. Igr
Mintaras BalnysTadas GrybinasBZ:063632020-06-10Vyrai iki 3 m. VIgr
Andrej RagelevičŠarūnas TurlinskasBZ:01182020-06-10Vyrai iki 3 m. VIIgr
Simonas ŠaškovasJonas LapinskasBZ:063612020-06-10VYRAI 5+ m. Igr
Petras KašinskasKastytis ŽuromskasBZ:076261042020-06-10Vyrai 3-5 m. IIIgr
Aistė MatusevičiūtėOlivija BušmičBZ:0632020-06-09Moterys iki 2 m. I gr
Vytautas ŠneiderisMarjuš MiltoBZ:064162020-06-09Vyrai 3-5 m. IIIgr
Rolanda BalčiauskienėAlicija BušmičBZ:060602020-06-09Moterys 2-5 m. IIgr
Rita Janušauskaitė Julija StonytėBZ:062632020-06-08Moterys 2-5 m. Igr
Indrė JanuševičiūtėIeva VytaitėBZ:064632020-06-08Moterys 2-5 m. IIgr
Mangirdas VičiusSaulius ValalisBZ:064642020-06-08Vyrai 3-5 m. IIIgr
Aistė MatusevičiūtėErnesta LožytėBZ:0642020-06-08Moterys iki 2 m. I gr
Laima ValiukonytėIeva GiedrytėBZ:062602020-06-08Moterys 2-5 m. Igr
Andrej RagelevičJulius ŽvinysBZ:0102020-06-08Vyrai iki 3 m. VIIgr
Kristina RockutėViktorija ŽemčiugovaBZ:060612020-06-08Moterys iki 2 m. I gr
Vilma ZapolskienėJūratė LepardinienėBZ:0962020-06-08Moterys 2-5 m. IIgr
Andrej RagelevičTomas SongailaBZ:061622020-06-08Vyrai iki 3 m. VIIgr
Laura VanagaitėMonika PadegimaitėBZ:0542020-06-08Moterys iki 2 m. I gr
Simonas ŠaškovasGiedrius ŽidonisBZ:063602020-06-08VYRAI 5+ m. Igr
Marijus KasteckasMarius PalikšaBZ:075642020-06-08Vyrai iki 3 m. VIIgr
Kristina RockutėAistė MatusevičiūtėBZ:01402020-06-07Moterys iki 2 m. I gr
Laima ValiukonytėRenata BubnėBZ:062361072020-06-07Moterys 2-5 m. Igr
Kristina RockutėAnastasija RancevaBZ:0912020-06-07Moterys iki 2 m. I gr
Simonas ŠaškovasAlgimantas LaurinavičiusBZ:046621012020-06-07VYRAI 5+ m. Igr
Lina PiešinienėAlicija BušmičBZ:075422020-06-07Moterys 2-5 m. IIgr
Jūratė LepardinienėAlicija BušmičBZ:001062020-06-06Moterys 2-5 m. IIgr
Kristina RockutėOlivija BušmičBZ:064642020-06-05Moterys iki 2 m. I gr
Laura VanagaitėAistė MatusevičiūtėBZ:01242020-06-05Moterys iki 2 m. I gr
Domas UrbonavičiusEduardas ZaleskisBZ:026601082020-06-05Vyrai 3-5 m. Vgr
Ieva RadzevičiūtėVilma ZapolskienėBZ:062261072020-06-05Moterys 2-5 m. IIgr
Vytautas ŠneiderisArvydas StankevičiusBZ:036601082020-06-05Vyrai 3-5 m. IIIgr
Andrej RagelevičMarius PalikšaBZ:061612020-06-05Vyrai iki 3 m. VIIgr
Laura VanagaitėSimona SližienėBZ:0972020-06-04Moterys iki 2 m. I gr
Petras KašinskasAleksandr SiniavskijBZ:060642020-06-04Vyrai 3-5 m. IIIgr
Marekas MaliukVaidas DaunaravičiusBZ:062632020-06-04VYRAI 5+ m. IIgr
Tomas GrigasRimantas StanaitisBZ:076662020-06-04VYRAI 5+ m. IIgr
Liubovė PoteikoBrigita JonaitytėBZ:062642020-06-04Moterys 2-5 m. IIgr
Kristina RockutėErnesta LožytėBZ:01212020-06-04Moterys iki 2 m. I gr
Tomas SongailaEgidijus CivilikaBZ:075612020-06-04Vyrai iki 3 m. VIIgr
Petras KašinskasArvydas StankevičiusBZ:076622020-06-03Vyrai 3-5 m. IIIgr
Lina PiešinienėVilma ZapolskienėBZ:061642020-06-03Moterys 2-5 m. IIgr
Laima ValiukonytėKristina ŠukienėBZ:060602020-06-03Moterys 2-5 m. Igr
Mintaras BalnysEgidijus PetrėnasBZ:060612020-06-03Vyrai iki 3 m. VIgr
Mangirdas VičiusKastytis ŽuromskasBZ:060602020-06-03Vyrai 3-5 m. IIIgr
Andrius BialobžeskisMažvydas KurysBZ:075622020-06-03Vyrai 3-5 m. Vgr
Darius JanulevičiusSaulius LileikisBZ:062612020-06-03VYRAI 5+ m. Igr
Rolanda BalčiauskienėLiubovė PoteikoBZ:060612020-06-02Moterys 2-5 m. IIgr
Diana LileikieneLaima ValiukonytėBZ:067761072020-06-02Moterys 2-5 m. Igr
Sigitas GruzdzevičiusLauras LukošiusBZ:062642020-06-02Vyrai 3-5 m. IVgr
Monika PadegimaitėViktorija ŽemčiugovaBZ:0862020-06-02Moterys iki 2 m. I gr
Tomas SongailaJulius ŽvinysBZ:061622020-06-02Vyrai iki 3 m. VIIgr
Monika PadegimaitėAistė MatusevičiūtėBZ:0862020-06-02Moterys iki 2 m. I gr
Romas JokubauskasKastytis ŽuromskasBZ:075622020-06-02Vyrai 3-5 m. IIIgr
Mintaras BalnysAleksandras BrokasBZ:062602020-06-02Vyrai iki 3 m. VIgr
Kasparas KregždėMarius PalikšaBZ:064602020-06-02Vyrai iki 3 m. VIIgr
Domas UrbonavičiusMangirdas VičiusBZ:076642020-06-01Vyrai 3-5 m. Vgr
Tomas SongailaMarius PalikšaBZ:062612020-06-01Vyrai iki 3 m. VIIgr
Mintaras BalnysKlaudijus ŠimonisBZ:04663712020-05-30Vyrai iki 3 m. VIgr
Eimantas BelickasMarius PalikšaBZ:01162020-05-29Vyrai iki 3 m. VIIgr
Rolanda BalčiauskienėIeva VytaitėBZ:061622020-05-29Moterys 2-5 m. IIgr
Darius JanulevičiusGiedrius ŽidonisBZ:063612020-05-29VYRAI 5+ m. Igr
Kasparas KregždėTomas SongailaBZ:062261032020-05-28Vyrai iki 3 m. VIIgr
Tomas GrigasDaumantas MatulisBZ:064642020-05-28VYRAI 5+ m. IIgr
Marekas MaliukPaulius KazokaitisBZ:06126632020-05-28VYRAI 5+ m. IIgr
Jovita DikčiūtėMonika PadegimaitėBZ:0762020-05-28Moterys iki 2 m. I gr
Kastytis ŽuromskasVytautas ŠneiderisBZ:075622020-05-27Vyrai 3-5 m. IIIgr
Ervinas RomanovasKęstutis VitkauskasBZ:063622020-05-27Vyrai iki 3 m. VIgr
Jovita DikčiūtėAistė MatusevičiūtėBZ:0752020-05-27Moterys iki 2 m. I gr
Andrius BialobžeskisDomas UrbonavičiusBZ:075461012020-05-27Vyrai 3-5 m. Vgr
Henrik GodlievskijVytautas AdomaitisBZ:064622020-05-27Vyrai 3-5 m. IVgr
Justas ZelbaAurelijus BalčiauskasBZ:063602020-05-27Vyrai iki 3 m. VIgr
Laima ValiukonytėJurgita JudickienėBZ:064622020-05-27Moterys 2-5 m. Igr
Darius JanulevičiusAndrej MardusevičBZ:063622020-05-27VYRAI 5+ m. Igr
Rimvydas NenartavičiusJustas ZelbaBZ:075671052020-05-26Vyrai iki 3 m. VIgr
Vaidas DaunaravičiusSergejus IvanovasBZ:064622020-05-26VYRAI 5+ m. IIgr
Kristina ŠukienėJurgita JudickienėBZ:014122020-05-26Moterys 2-5 m. Igr
Petras KašinskasVytenis KazlauskasBZ:036751022020-05-26Vyrai 3-5 m. IIIgr
Maksimas BarochasPovilas KručkauskasBZ:061642020-05-26Vyrai 3-5 m. IVgr
Tomas SongailaAndrius ŠmigelskisBZ:076632020-05-26Vyrai iki 3 m. VIIgr
Ieva RadzevičiūtėLina VenckienėBZ:062622020-05-25Moterys 2-5 m. IIgr
Goda KunigiškytėAnastasija RancevaBZ:0832020-05-24Moterys iki 2 m. I gr
Daumantas MatulisSergejus IvanovasBZ:01262020-05-23VYRAI 5+ m. IIgr
Evelina KazinaOlivija BušmičBZ:0602020-05-23Moterys iki 2 m. I gr
Tomas GrigasVaidas DaunaravičiusBZ:064642020-05-23VYRAI 5+ m. IIgr
Kasparas KregždėEgidijus CivilikaBZ:064632020-05-23Vyrai iki 3 m. VIIgr
Ieva Sereikytė-BelickienėJūratė GvazdauskienėBZ:062261042020-05-22Moterys 2-5 m. IIIgr
Ieva Sereikytė-BelickienėJurgita Mackevičienė (nedalyvauja)BZ:0102020-05-22Moterys 2-5 m. IIIgr
Nerijus TilvikasRomualdas GogelisBZ:060602020-05-22Vyrai 3-5 m. IVgr
Domas UrbonavičiusPaulius ŠeikusBZ:064632020-05-22Vyrai 3-5 m. Vgr
Liubovė PoteikoJūratė LepardinienėBZ:062642020-05-22Moterys 2-5 m. IIgr
Vytautas ŠneiderisVytenis KazlauskasBZ:062671082020-05-21Vyrai 3-5 m. IIIgr
Domas UrbonavičiusVytautas JuršėnasBZ:026621072020-05-20Vyrai 3-5 m. Vgr
Justas ZelbaKęstutis VitkauskasBZ:061612020-05-20Vyrai iki 3 m. VIgr
Goda KunigiškytėAgnė ŠeikėBZ:0842020-05-20Moterys iki 2 m. I gr
Kasparas KregždėAndrius ŠmigelskisBZ:075642020-05-19Vyrai iki 3 m. VIIgr
Rolanda BalčiauskienėVygantė RukanskienėBZ:060612020-05-19Moterys 2-5 m. IIgr
Skirmantė LiutkutėJūratė GvazdauskienėBZ:061632020-05-19Moterys 2-5 m. IIIgr
Petras KašinskasDarius KauneckasBZ:061612020-05-19Vyrai 3-5 m. IIIgr
Rolanda BalčiauskienėVilma ZapolskienėBZ:061312020-05-19Moterys 2-5 m. IIgr
Lauras LukošiusMaksimas BarochasBZ:063632020-05-19Vyrai 3-5 m. IVgr
Šarūnas TurlinskasTomas SongailaBZ:075632020-05-19Vyrai iki 3 m. VIIgr
Vytautas ŠneiderisMangirdas VičiusBZ:062612020-05-18Vyrai 3-5 m. IIIgr
Goda KunigiškytėAistė MatusevičiūtėBZ:01152020-05-18Moterys iki 2 m. I gr
Mangirdas VičiusAleksandr SiniavskijBZ:063642020-05-17Vyrai 3-5 m. IIIgr
Lina PiešinienėJūratė LepardinienėBZ:06446622020-05-16Moterys 2-5 m. IIgr
Skirmantė LiutkutėIeva Sereikytė-BelickienėBZ:062361082020-05-15Moterys 2-5 m. IIIgr
Ieva VytaitėIeva RadzevičiūtėBZ:075612020-05-15Moterys 2-5 m. IIgr
Šarūnas TurlinskasMarijus KasteckasBZ:01272020-05-14Vyrai iki 3 m. VIIgr
Anastasija RancevaEvelina KazinaBZ:0762020-05-10Moterys iki 2 m. I gr
Mangirdas VičiusVytenis KazlauskasBZ:076612020-05-10Vyrai 3-5 m. IIIgr
Evelina KazinaSimona SližienėBZ:01132020-05-10Moterys iki 2 m. I gr
Mangirdas VičiusDainius SabaliauskasBZ:063632020-05-09Vyrai 3-5 m. IIIgr
Paulius KamarauskasAndrej MardusevičBZ:061752020-05-09VYRAI 5+ m. Igr
Ieva VytaitėJūratė LepardinienėBZ:063642020-05-08Moterys 2-5 m. IIgr
Romas JokubauskasMangirdas VičiusBZ:062632020-05-05Vyrai 3-5 m. IIIgr
Vytautas ŠneiderisDarius KauneckasBZ:062612020-05-04Vyrai 3-5 m. IIIgr
Romas JokubauskasVytenis KazlauskasBZ:063632020-05-01Vyrai 3-5 m. IIIgr
Darius KauneckasMangirdas VičiusBZ:063642020-05-01Vyrai 3-5 m. IIIgr
Marekas MaliukMindaugas DeksnysBZ:075632020-03-15VYRAI 5+ m. IIgr
Egidijus CivilikaDarius SunklodasBZ:063622020-03-15Vyrai iki 3 m. VIIgr
Adomas PetrulevičiusMažvydas KurysBZ:064622020-03-15Vyrai 3-5 m. Vgr
Laima ValiukonytėJurgita Zubaitė-MaliukBZ:060642020-03-15Moterys 2-5 m. Igr
Viktorija ŽemčiugovaAistė MatusevičiūtėBZ:061612020-03-15Moterys iki 2 m. I gr
Giedrė BaltušytėJūratė GvazdauskienėBZ:062632020-03-15Moterys 2-5 m. IIIgr
Maksimas BarochasLaimonas TranasBZ:064622020-03-14Vyrai 3-5 m. IVgr
Nerijus TilvikasVytautas ČiapasBZ:061602020-03-14Vyrai 3-5 m. IVgr
Jurgita JudickienėJurgita Zubaitė-MaliukBZ:061622020-03-14Moterys 2-5 m. Igr
Marius PadvilikisAlgimantas LaurinavičiusBZ:057641082020-03-14VYRAI 5+ m. Igr
Giedrius MartusevičiusJonas LapinskasBZ:063612020-03-13VYRAI 5+ m. Igr
Nerijus TilvikasLaimonas TranasBZ:062622020-03-13Vyrai 3-5 m. IVgr
Gediminas KriauzaHenrik GodlievskijBZ:063622020-03-13Vyrai 3-5 m. IVgr
Mangirdas VičiusAndrius BialobžeskisBZ:061622020-03-13Vyrai 3-5 m. Vgr
Sigitas GruzdzevičiusPovilas KručkauskasBZ:061632020-03-11Vyrai 3-5 m. IVgr
Simonas ŠaškovasMarius PadvilikisBZ:05775642020-03-11VYRAI 5+ m. Igr
Darius JanulevičiusAlgimantas LaurinavičiusBZ:064642020-03-11VYRAI 5+ m. Igr
Mangirdas VičiusMažvydas KurysBZ:060612020-03-11Vyrai 3-5 m. Vgr
Neringa RimydienėJūratė GvazdauskienėBZ:063752020-03-10Moterys 2-5 m. IIIgr
Viktorija ŽemčiugovaSimona SližienėBZ:01172020-03-10Moterys iki 2 m. I gr
Goda KunigiškytėMonika PadegimaitėBZ:01232020-03-09Moterys iki 2 m. I gr
Marius PadvilikisAndrej MardusevičBZ:064602020-03-08VYRAI 5+ m. Igr
Justas ZelbaErvinas RomanovasBZ:060622020-03-08Vyrai iki 3 m. VIgr
Eglė TamošauskienėJustina PusvaškytėBZ:063642020-03-08Moterys 2-5 m. IIIgr
Andrius ŠmigelskisEgidijus CivilikaBZ:064622020-03-08Vyrai iki 3 m. VIIgr
Evelina KazinaLaura VanagaitėBZ:060602020-03-08Moterys iki 2 m. I gr
Vytautas ŠneiderisAleksandr SiniavskijBZ:062602020-03-08Vyrai 3-5 m. IIIgr
Vilma ZapolskienėVygantė RukanskienėBZ:063622020-03-08Moterys 2-5 m. IIgr
Anastasija RancevaOlivija BušmičBZ:01072020-03-07Moterys iki 2 m. I gr
Goda KunigiškytėSimona SližienėBZ:01242020-03-07Moterys iki 2 m. I gr
Henrik GodlievskijPovilas KručkauskasBZ:064622020-03-07Vyrai 3-5 m. IVgr
Ernesta LožytėMonika PadegimaitėBZ:074002020-03-07Moterys iki 2 m. I gr
Mangirdas VičiusArvydas StankevičiusBZ:063642020-03-07Vyrai 3-5 m. IIIgr
Sigitas GruzdzevičiusVytautas ČiapasBZ:061752020-03-07Vyrai 3-5 m. IVgr
Andrej RagelevičDarius SunklodasBZ:062622020-03-06Vyrai iki 3 m. VIIgr
Karolis KareivaMintaras BalnysBZ:062622020-03-05Vyrai iki 3 m. VIgr
Skirmantė LiutkutėEglė TamošauskienėBZ:061612020-03-05Moterys 2-5 m. IIIgr
Jurgita JudickienėLaura GrybienėBZ:0752020-03-05Moterys 2-5 m. Igr
Kristina RockutėGoda KunigiškytėBZ:0842020-03-05Moterys iki 2 m. I gr
Ieva VytaitėVygantė RukanskienėBZ:063602020-03-05Moterys 2-5 m. IIgr
Kastytis ŽuromskasAleksandr SiniavskijBZ:063622020-03-05Vyrai 3-5 m. IIIgr
Paulius KamarauskasDarius JanulevičiusBZ:063461082020-03-05VYRAI 5+ m. Igr
Marijus KasteckasJulius ŽvinysBZ:061762020-03-05Vyrai iki 3 m. VIIgr
Aneta SutkutėJulija StonytėBZ:062632020-03-04Moterys 2-5 m. Igr
Lauras LukošiusRamūnas FabijonavičiusBZ:064642020-03-04Vyrai 3-5 m. IVgr
Vytautas ŠneiderisSaulius ValalisBZ:006641042020-03-04Vyrai 3-5 m. IIIgr
Sigitas GruzdzevičiusVytautas AdomaitisBZ:075622020-03-04Vyrai 3-5 m. IVgr
Eglė TamošauskienėJurgita Mackevičienė (nedalyvauja)BZ:060622020-03-04Moterys 2-5 m. IIIgr
Darius SunklodasJulius ŽvinysBZ:061632020-03-04Vyrai iki 3 m. VIIgr
Kristina RockutėLaura VanagaitėBZ:0752020-03-03Moterys iki 2 m. I gr
Vytenis KazlauskasKastytis ŽuromskasBZ:064622020-03-03Vyrai 3-5 m. IIIgr
Mažvydas KurysVytautas JuršėnasBZ:026621082020-03-02Vyrai 3-5 m. Vgr
Eimantas BelickasTomas SongailaBZ:062361192020-03-02Vyrai iki 3 m. VIIgr
Adomas NavickasAlgimantas LaurinavičiusBZ:062612020-03-02VYRAI 5+ m. Igr
Sonata MickuvienėLina VenckienėBZ:076642020-03-02Moterys 2-5 m. IIgr
Anastasija RancevaAgnė ŠeikėBZ:0612020-03-01Moterys iki 2 m. I gr
Kastytis ŽuromskasAudrūnas SlepkovasBZ:0102020-03-01Vyrai 3-5 m. IIIgr
Neringa ČernauskaitėViktorija ŽemčiugovaBZ:01072020-03-01Moterys iki 2 m. I gr
Vytautas ČiapasAivaras RimydisBZ:060632020-03-01Vyrai 3-5 m. IVgr
Rita Janušauskaitė Laura GrybienėBZ:062622020-02-29Moterys 2-5 m. Igr
Tomas GrigasSergejus IvanovasBZ:064612020-02-29VYRAI 5+ m. IIgr
Laima ValiukonytėJulija StonytėBZ:060622020-02-28Moterys 2-5 m. Igr
Andrej RagelevičMarijus KasteckasBZ:01522020-02-28Vyrai iki 3 m. VIIgr
Aneta SutkutėLaura GrybienėBZ:062612020-02-27Moterys 2-5 m. Igr
Tadas GrybinasAurelijus BalčiauskasBZ:064622020-02-27Vyrai iki 3 m. VIgr
Justas ZelbaEgidijus PetrėnasBZ:061622020-02-27Vyrai iki 3 m. VIgr
Tomas GrigasVladimir KozlovskijBZ:062612020-02-27VYRAI 5+ m. IIgr
Henrik GodlievskijRomualdas GogelisBZ:06457622020-02-27Vyrai 3-5 m. IVgr
Julius ŽvinysStepan MeleshkoBZ:01092020-02-24Vyrai iki 3 m. VIIgr
Justas ZelbaKarolis KareivaBZ:060632020-02-23Vyrai iki 3 m. VIgr
Sonata MickuvienėAlicija BušmičBZ:060612020-02-23Moterys 2-5 m. IIgr
Šarūnas TurlinskasKasparas KregždėBZ:0822020-02-23Vyrai iki 3 m. VIIgr
Vytautas ŠneiderisPetras KašinskasBZ:046641082020-02-22Vyrai 3-5 m. IIIgr
Rimvydas NenartavičiusErvinas RomanovasBZ:064622020-02-22Vyrai iki 3 m. VIgr
Nerijus TilvikasAivaras RimydisBZ:062622020-02-22Vyrai 3-5 m. IVgr
Anastasija RancevaMonika PadegimaitėBZ:01532020-02-22Moterys iki 2 m. I gr
Vytautas ČiapasPovilas KručkauskasBZ:061612020-02-22Vyrai 3-5 m. IVgr
Kristina RockutėMonika PadegimaitėBZ:0762020-02-21Moterys iki 2 m. I gr
Jurgita KaralienėVygantė RukanskienėBZ:062622020-02-21Moterys 2-5 m. IIgr
Neringa ČernauskaitėAgnė ŠeikėBZ:01512020-02-21Moterys iki 2 m. I gr
Jurgita KaralienėIeva VytaitėBZ:026641022020-02-20Moterys 2-5 m. IIgr
Marekas MaliukVygandas PigagaBZ:057361052020-02-20VYRAI 5+ m. IIgr
Kasparas KregždėEimantas BelickasBZ:063752020-02-20Vyrai iki 3 m. VIIgr
Jovita PauplienėJustina PusvaškytėBZ:061602020-02-19Moterys 2-5 m. IIIgr
Neringa RimydienėGiedrė BaltušytėBZ:063632020-02-19Moterys 2-5 m. IIIgr
Aistė KrasauskaitėJulija StonytėBZ:063602020-02-19Moterys 2-5 m. Igr
Giedrius ŽidonisTomas AlišauskasBZ:01142020-02-19VYRAI 5+ m. Igr
Lina PiešinienėRolanda BalčiauskienėBZ:063342020-02-19Moterys 2-5 m. IIgr
Jurgita KaralienėBrigita JonaitytėBZ:064632020-02-18Moterys 2-5 m. IIgr
Justina PusvaškytėJūratė GvazdauskienėBZ:01172020-02-18Moterys 2-5 m. IIIgr
Sonata MickuvienėJurgita KaralienėBZ:062461082020-02-17Moterys 2-5 m. IIgr
Adomas PetrulevičiusVytautas JuršėnasBZ:061622020-02-17Vyrai 3-5 m. Vgr
Diana LileikieneIeva GiedrytėBZ:060612020-02-17Moterys 2-5 m. Igr
Feliksas MiliutisTomas GrigasBZ:04676632020-02-17VYRAI 5+ m. IIgr
Rolanda BalčiauskienėJurgita KaralienėBZ:060602020-02-16Moterys 2-5 m. IIgr
Rolanda BalčiauskienėJūratė LepardinienėBZ:060612020-02-16Moterys 2-5 m. IIgr
Brigita JonaitytėIeva VytaitėBZ:060632020-02-16Moterys 2-5 m. IIgr
Anastasija RancevaErnesta LožytėBZ:01072020-02-16Moterys iki 2 m. I gr
Vytautas ČiapasLaimonas TranasBZ:063632020-02-16Vyrai 3-5 m. IVgr
Rolanda BalčiauskienėBrigita JonaitytėBZ:060612020-02-15Moterys 2-5 m. IIgr
Augustas ŠtarasAurelijus BalčiauskasBZ:061612020-02-15Vyrai iki 3 m. VIgr
Ieva Sereikytė-BelickienėJustina PusvaškytėBZ:076571072020-02-15Moterys 2-5 m. IIIgr
Jurgita JudickienėIeva GiedrytėBZ:060622020-02-15Moterys 2-5 m. Igr
Ernesta LožytėSimona SližienėBZ:075632020-02-14Moterys iki 2 m. I gr
Petras KašinskasSaulius ValalisBZ:064622020-02-13Vyrai 3-5 m. IIIgr
Tomas GrigasMarekas MaliukBZ:03675632020-02-13VYRAI 5+ m. IIgr
Laimonas TranasRomualdas GogelisBZ:062612020-02-11Vyrai 3-5 m. IVgr
Laura VanagaitėAnastasija RancevaBZ:01082020-02-10Moterys iki 2 m. I gr
Jūratė LepardinienėVygantė RukanskienėBZ:062612020-02-09Moterys 2-5 m. IIgr
Mintaras BalnysJustas ZelbaBZ:062762020-02-09Vyrai iki 3 m. VIgr
Rolanda BalčiauskienėSonata MickuvienėBZ:060612020-02-09Moterys 2-5 m. IIgr
Romas JokubauskasVytautas ŠneiderisBZ:064622020-02-09Vyrai 3-5 m. IIIgr
Julija StonytėRenata BubnėBZ:076202020-02-08Moterys 2-5 m. Igr
Nerijus TilvikasHenrik GodlievskijBZ:061752020-02-08Vyrai 3-5 m. IVgr
Aistė KrasauskaitėJurgita Zubaitė-MaliukBZ:062612020-02-08Moterys 2-5 m. Igr
Viktorija ŽemčiugovaErnesta LožytėBZ:0972020-02-08Moterys iki 2 m. I gr
Justas ZelbaKlaudijus ŠimonisBZ:064522020-02-08Vyrai iki 3 m. VIgr
Simonas ŠaškovasAndrej MardusevičBZ:0066312102020-02-08VYRAI 5+ m. Igr
Andrej RagelevičRobertas StaškauskasBZ:060602020-02-08Vyrai iki 3 m. VIIgr
Neringa ČernauskaitėOlivija BušmičBZ:061602020-02-08Moterys iki 2 m. I gr
Mangirdas VičiusAndrius BieluckasBZ:062632020-02-07Vyrai 3-5 m. Vgr
Kasparas KregždėDarius SunklodasBZ:064622020-02-07Vyrai iki 3 m. VIIgr
Petras KašinskasDainius SabaliauskasBZ:060622020-02-06Vyrai 3-5 m. IIIgr
Daumantas MatulisVygandas PigagaBZ:063161032020-02-05VYRAI 5+ m. IIgr
Eimantas BelickasJulius ŽvinysBZ:062632020-02-05Vyrai iki 3 m. VIIgr
Lauras LukošiusPovilas KručkauskasBZ:060622020-02-05Vyrai 3-5 m. IVgr
Skirmantė LiutkutėŽivilė ŽiukaitėBZ:0102020-02-04Moterys 2-5 m. IIIgr
Diana LileikieneJurga TrotienėBZ:060632020-02-03Moterys 2-5 m. Igr
Indrė JanuševičiūtėSonata MickuvienėBZ:062622020-02-02Moterys 2-5 m. IIgr
Laima ValiukonytėAistė KrasauskaitėBZ:06406622020-02-02Moterys 2-5 m. Igr
Indrė JanuševičiūtėLina PiešinienėBZ:064602020-02-02Moterys 2-5 m. IIgr
Rita Janušauskaitė Aistė KrasauskaitėBZ:076762020-02-02Moterys 2-5 m. Igr
Jovita DikčiūtėErnesta LožytėBZ:0932020-02-02Moterys iki 2 m. I gr
Marijus KasteckasEimantas BelickasBZ:006611082020-02-02Vyrai iki 3 m. VIIgr
Mintaras BalnysRimvydas NenartavičiusBZ:060642020-02-01Vyrai iki 3 m. VIgr
Marekas MaliukDaumantas MatulisBZ:0762020-01-31VYRAI 5+ m. IIgr
Daumantas MatulisVaidas DaunaravičiusBZ:063461062020-01-31VYRAI 5+ m. IIgr
Aistė KrasauskaitėRenata BubnėBZ:063642020-01-31Moterys 2-5 m. Igr
Olivija BušmičErnesta LožytėBZ:03663752020-01-31Moterys iki 2 m. I gr
Skirmantė LiutkutėGiedrė BaltušytėBZ:062602020-01-31Moterys 2-5 m. IIIgr
Marekas MaliukVladimir KozlovskijBZ:062642020-01-31VYRAI 5+ m. IIgr
Aneta SutkutėRenata BubnėBZ:063571062020-01-30Moterys 2-5 m. Igr
Jovita DikčiūtėSimona SližienėBZ:0862020-01-30Moterys iki 2 m. I gr
Maksimas BarochasVytautas AdomaitisBZ:036641032020-01-29Vyrai 3-5 m. IVgr
Neringa ČernauskaitėMonika PadegimaitėBZ:063622020-01-28Moterys iki 2 m. I gr
Simonas ŠaškovasPaulius KamarauskasBZ:064752020-01-27VYRAI 5+ m. Igr
Marekas MaliukFeliksas MiliutisBZ:063642020-01-26VYRAI 5+ m. IIgr
Justas ZelbaAleksandras BrokasBZ:076612020-01-26Vyrai iki 3 m. VIgr
Audrūnas SlepkovasRomas JokubauskasBZ:063461192020-01-26Vyrai 3-5 m. IIIgr
Aistė KrasauskaitėAneta SutkutėBZ:06246612020-01-25Moterys 2-5 m. Igr
Laimonas TranasHenrik GodlievskijBZ:064632020-01-25Vyrai 3-5 m. IVgr
Viktorija ŽemčiugovaAnastasija RancevaBZ:0872020-01-25Moterys iki 2 m. I gr
Justas ZelbaTadas GrybinasBZ:075161062020-01-24Vyrai iki 3 m. VIgr
Darius SunklodasEimantas BelickasBZ:03662752020-01-24Vyrai iki 3 m. VIIgr
Daumantas MatulisFeliksas MiliutisBZ:060632020-01-23VYRAI 5+ m. IIgr
Darius JanulevičiusSimonas ŠaškovasBZ:062632020-01-23VYRAI 5+ m. Igr
Laima ValiukonytėAneta SutkutėBZ:063622020-01-23Moterys 2-5 m. Igr
Vygandas PigagaTomas GrigasBZ:064642020-01-23VYRAI 5+ m. IIgr
Neringa ČernauskaitėKristina RockutėBZ:064602020-01-21Moterys iki 2 m. I gr
Diana LileikieneAneta SutkutėBZ:063261052020-01-20Moterys 2-5 m. Igr
Kristina RockutėSimona SližienėBZ:0942020-01-20Moterys iki 2 m. I gr
Sigitas GruzdzevičiusGediminas KriauzaBZ:061622020-01-20Vyrai 3-5 m. IVgr
Jurgita Mackevičienė (nedalyvauja)Agnė UbartienėBZ:063632020-01-20Moterys 2-5 m. IIIgr
Viktorija ŽemčiugovaJovita DikčiūtėBZ:062632020-01-20Moterys iki 2 m. I gr
Simonas ŠaškovasTomas AlišauskasBZ:064461072020-01-20VYRAI 5+ m. Igr
Šarūnas TurlinskasEgidijus CivilikaBZ:063461022020-01-19Vyrai iki 3 m. VIIgr
Julija StonytėJurgita Zubaitė-MaliukBZ:064752020-01-19Moterys 2-5 m. Igr
Evelina KazinaViktorija ŽemčiugovaBZ:063602020-01-19Moterys iki 2 m. I gr
Anastasija RancevaSimona SližienėBZ:064642020-01-18Moterys iki 2 m. I gr
Neringa ČernauskaitėJovita DikčiūtėBZ:061602020-01-17Moterys iki 2 m. I gr
Indrė JanuševičiūtėVilma ZapolskienėBZ:062642020-01-17Moterys 2-5 m. IIgr
Jurgita Mackevičienė (nedalyvauja)Neringa RimydienėBZ:064632020-01-16Moterys 2-5 m. IIIgr
Tomas GrigasGiedrius PaulauskasBZ:064762020-01-16VYRAI 5+ m. IIgr
Jovita DikčiūtėAgnė ŠeikėBZ:01242020-01-14Moterys iki 2 m. I gr
Nerijus TilvikasGediminas KriauzaBZ:064622020-01-14Vyrai 3-5 m. IVgr
Henrik GodlievskijAivaras RimydisBZ:076602020-01-14Vyrai 3-5 m. IVgr
Julija StonytėJurga TrotienėBZ:060622020-01-14Moterys 2-5 m. Igr
Indrė JanuševičiūtėAlicija BušmičBZ:060752020-01-12Moterys 2-5 m. IIgr
Rolanda BalčiauskienėIndrė JanuševičiūtėBZ:060612020-01-12Moterys 2-5 m. IIgr
Romas JokubauskasArvydas StankevičiusBZ:063642020-01-12Vyrai 3-5 m. IIIgr
Viktorija ŽemčiugovaAgnė ŠeikėBZ:064602020-01-10Moterys iki 2 m. I gr
Vladimir KozlovskijGiedrius PaulauskasBZ:064762020-01-09VYRAI 5+ m. IIgr
Nerijus TilvikasMaksimas BarochasBZ:061622020-01-08Vyrai 3-5 m. IVgr
Vaidas DaunaravičiusVladimir KozlovskijBZ:060622020-01-07VYRAI 5+ m. IIgr
Goda KunigiškytėErnesta LožytėBZ:060612020-01-05Moterys iki 2 m. I gr
Rimantas StanaitisGiedrius PaulauskasBZ:04676862020-01-05VYRAI 5+ m. IIgr
Vytautas ŠneiderisDainius SabaliauskasBZ:0466013112020-01-05Vyrai 3-5 m. IIIgr
Goda KunigiškytėViktorija ŽemčiugovaBZ:06126612020-01-05Moterys iki 2 m. I gr
Algimantas LaurinavičiusJonas LapinskasBZ:076602020-01-04VYRAI 5+ m. Igr
Augustas ŠtarasRimvydas NenartavičiusBZ:06416612020-01-04Vyrai iki 3 m. VIgr
Henrik GodlievskijRamūnas FabijonavičiusBZ:063762020-01-04Vyrai 3-5 m. IVgr
Daumantas MatulisMindaugas DeksnysBZ:062642020-01-04VYRAI 5+ m. IIgr
Romas JokubauskasDainius SabaliauskasBZ:063762020-01-03Vyrai 3-5 m. IIIgr
Eglė TamošauskienėAgnė UbartienėBZ:061612020-01-03Moterys 2-5 m. IIIgr
Laima ValiukonytėLaura GrybienėBZ:064612020-01-03Moterys 2-5 m. Igr
Sigitas GruzdzevičiusLaimonas TranasBZ:076622020-01-03Vyrai 3-5 m. IVgr
Maksimas BarochasGediminas KriauzaBZ:062461062019-12-31Vyrai 3-5 m. IVgr
Romas JokubauskasDarius KauneckasBZ:062612019-12-30Vyrai 3-5 m. IIIgr
Liubovė PoteikoVygantė RukanskienėBZ:060612019-12-29Moterys 2-5 m. IIgr
Povilas KručkauskasGediminas KriauzaBZ:062642019-12-29Vyrai 3-5 m. IVgr
Giedrius PaulauskasMindaugas DeksnysBZ:075622019-12-29VYRAI 5+ m. IIgr
Povilas KručkauskasRamūnas FabijonavičiusBZ:063632019-12-28Vyrai 3-5 m. IVgr
Laura GrybienėIeva GiedrytėBZ:061642019-12-28Moterys 2-5 m. Igr
Kasparas KregždėStepan MeleshkoBZ:060642019-12-28Vyrai iki 3 m. VIIgr
Sonata MickuvienėJūratė LepardinienėBZ:063752019-12-27Moterys 2-5 m. IIgr
Andrej RagelevičEimantas BelickasBZ:061602019-12-27Vyrai iki 3 m. VIIgr
Sergejus IvanovasGiedrius PaulauskasBZ:046761072019-12-27VYRAI 5+ m. IIgr
Robertas StaškauskasStepan MeleshkoBZ:062622019-12-27Vyrai iki 3 m. VIIgr
Tomas GrigasPaulius KazokaitisBZ:076602019-12-24VYRAI 5+ m. IIgr
Kristina RockutėJovita DikčiūtėBZ:0832019-12-23Moterys iki 2 m. I gr
Ernesta LožytėLaura VanagaitėBZ:062642019-12-21Moterys iki 2 m. I gr
Mintaras BalnysKęstutis VitkauskasBZ:076622019-12-21Vyrai iki 3 m. VIgr
Liubovė PoteikoJurgita KaralienėBZ:062622019-12-21Moterys 2-5 m. IIgr
Andrej RagelevičStepan MeleshkoBZ:060632019-12-21Vyrai iki 3 m. VIIgr
Lina PiešinienėLina VenckienėBZ:063642019-12-21Moterys 2-5 m. IIgr
Andrius BialobžeskisEduardas ZaleskisBZ:075642019-12-21Vyrai 3-5 m. Vgr
Feliksas MiliutisGiedrius PaulauskasBZ:064612019-12-20VYRAI 5+ m. IIgr
Feliksas MiliutisVygandas PigagaBZ:064642019-12-19VYRAI 5+ m. IIgr
Giedrius PaulauskasMarekas MaliukBZ:061622019-12-19VYRAI 5+ m. IIgr
Jovita DikčiūtėLaura VanagaitėBZ:0862019-12-19Moterys iki 2 m. I gr
Rolanda BalčiauskienėLina VenckienėBZ:060622019-12-18Moterys 2-5 m. IIgr
Diana LileikieneJulija StonytėBZ:07616632019-12-17Moterys 2-5 m. Igr
Vygandas PigagaGiedrius PaulauskasBZ:075612019-12-17VYRAI 5+ m. IIgr
Lina VenckienėVilma ZapolskienėBZ:06266712019-12-16Moterys 2-5 m. IIgr
Saulius LileikisAdomas NavickasBZ:060602019-12-16VYRAI 5+ m. Igr
Liubovė PoteikoSonata MickuvienėBZ:061612019-12-16Moterys 2-5 m. IIgr
Evelina KazinaJovita DikčiūtėBZ:01042019-12-15Moterys iki 2 m. I gr
Brigita JonaitytėVygantė RukanskienėBZ:060612019-12-15Moterys 2-5 m. IIgr
Mintaras BalnysAurelijus BalčiauskasBZ:061602019-12-15Vyrai iki 3 m. VIgr
Viktorija ŽemčiugovaOlivija BušmičBZ:0872019-12-13Moterys iki 2 m. I gr
Sigitas GruzdzevičiusRamūnas FabijonavičiusBZ:063622019-12-13Vyrai 3-5 m. IVgr
Saulius LileikisJonas LapinskasBZ:061642019-12-13VYRAI 5+ m. Igr
Aurelijus BalčiauskasErvinas RomanovasBZ:06467612019-12-13Vyrai iki 3 m. VIgr
Kastytis ŽuromskasDarius KauneckasBZ:075612019-12-13Vyrai 3-5 m. IIIgr
Aistė KrasauskaitėDiana LileikieneBZ:062061032019-12-12Moterys 2-5 m. Igr
Julija StonytėJurgita JudickienėBZ:06457452019-12-11Moterys 2-5 m. Igr
Šarūnas TurlinskasJulius ŽvinysBZ:061612019-12-10Vyrai iki 3 m. VIIgr
Liubovė PoteikoLina VenckienėBZ:061622019-12-10Moterys 2-5 m. IIgr
Neringa ČernauskaitėLaura VanagaitėBZ:060632019-12-10Moterys iki 2 m. I gr
Darius KauneckasDainius SabaliauskasBZ:062642019-12-09Vyrai 3-5 m. IIIgr
Vaidas DaunaravičiusFeliksas MiliutisBZ:063612019-12-09VYRAI 5+ m. IIgr
Kastytis ŽuromskasSaulius ValalisBZ:064642019-12-09Vyrai 3-5 m. IIIgr
Kristina RockutėAgnė ŠeikėBZ:01432019-12-09Moterys iki 2 m. I gr
Ieva VytaitėSonata MickuvienėBZ:06236632019-12-08Moterys 2-5 m. IIgr
Indrė JanuševičiūtėIeva RadzevičiūtėBZ:064622019-12-08Moterys 2-5 m. IIgr
Ieva VytaitėLina VenckienėBZ:061612019-12-08Moterys 2-5 m. IIgr
Eimantas BelickasStepan MeleshkoBZ:01262019-12-08Vyrai iki 3 m. VIIgr
Audrūnas SlepkovasSaulius ValalisBZ:061762019-12-08Vyrai 3-5 m. IIIgr
Kęstutis VitkauskasAurelijus BalčiauskasBZ:063622019-12-08Vyrai iki 3 m. VIgr
Neringa ČernauskaitėGoda KunigiškytėBZ:061612019-12-08Moterys iki 2 m. I gr
Lina PiešinienėSonata MickuvienėBZ:026751082019-12-07Moterys 2-5 m. IIgr
Jurgita JudickienėRenata BubnėBZ:076622019-12-07Moterys 2-5 m. Igr
Lina PiešinienėBrigita JonaitytėBZ:067761192019-12-07Moterys 2-5 m. IIgr
Saulius LileikisSimonas ŠaškovasBZ:064361072019-12-07VYRAI 5+ m. Igr
Andrius BieluckasEduardas ZaleskisBZ:062361062019-12-07Vyrai 3-5 m. Vgr
Evelina KazinaGoda KunigiškytėBZ:0742019-12-07Moterys iki 2 m. I gr
Andrius ŠmigelskisDarius SunklodasBZ:076762019-12-06Vyrai iki 3 m. VIIgr
Ieva VytaitėVilma ZapolskienėBZ:04664742019-12-06Moterys 2-5 m. IIgr
Viktorija ŽemčiugovaLaura VanagaitėBZ:064752019-12-06Moterys iki 2 m. I gr
Sigitas GruzdzevičiusMaksimas BarochasBZ:016631062019-12-06Vyrai 3-5 m. IVgr
Paulius ŠeikusEduardas ZaleskisBZ:060612019-12-05Vyrai 3-5 m. Vgr
Kasparas KregždėJulius ŽvinysBZ:061622019-12-05Vyrai iki 3 m. VIIgr
Vaidas DaunaravičiusGiedrius PaulauskasBZ:075602019-12-04VYRAI 5+ m. IIgr
Julija StonytėIeva GiedrytėBZ:063762019-12-02Moterys 2-5 m. Igr
Rita Janušauskaitė Kristina ŠukienėBZ:063602019-12-02Moterys 2-5 m. Igr
Giedrius ŽidonisSaulius LileikisBZ:063752019-12-02VYRAI 5+ m. Igr
Šarūnas TurlinskasEimantas BelickasBZ:063622019-12-01Vyrai iki 3 m. VIIgr
Audrūnas SlepkovasMangirdas VičiusBZ:046611062019-12-01Vyrai 3-5 m. IIIgr
Andrius BieluckasAdomas PetrulevičiusBZ:036761052019-12-01Vyrai 3-5 m. Vgr
Lauras LukošiusVytautas ČiapasBZ:063632019-12-01Vyrai 3-5 m. IVgr
Jovita PauplienėEglė TamošauskienėBZ:063602019-12-01Moterys 2-5 m. IIIgr
Andrius ŠmigelskisRobertas StaškauskasBZ:061622019-12-01Vyrai iki 3 m. VIIgr
Goda KunigiškytėJovita DikčiūtėBZ:01292019-12-01Moterys iki 2 m. I gr
Jurgita Zubaitė-MaliukIeva GiedrytėBZ:060671072019-12-01Moterys 2-5 m. Igr
Sonata MickuvienėBrigita JonaitytėBZ:075752019-12-01Moterys 2-5 m. IIgr
Giedrius ŽidonisNerijus ŽukauskasBZ:063622019-12-01VYRAI 5+ m. Igr
Sergejus IvanovasRimantas StanaitisBZ:061642019-12-01VYRAI 5+ m. IIgr
Mintaras BalnysErvinas RomanovasBZ:075622019-11-30Vyrai iki 3 m. VIgr
Sergey VantsovMintaras BalnysBZ:063261042019-11-30Vyrai iki 3 m. VIgr
Vytautas ČiapasHenrik GodlievskijBZ:046751082019-11-30Vyrai 3-5 m. IVgr
Ieva RadzevičiūtėSonata MickuvienėBZ:076642019-11-30Moterys 2-5 m. IIgr
Andrej MardusevičGiedrius ŽidonisBZ:036641072019-11-30VYRAI 5+ m. Igr
Marjuš MiltoAleksandr SiniavskijBZ:062612019-11-29Vyrai 3-5 m. IIIgr
Andrej RagelevičAndrius ŠmigelskisBZ:061622019-11-29Vyrai iki 3 m. VIIgr
Lina PiešinienėIeva RadzevičiūtėBZ:064632019-11-29Moterys 2-5 m. IIgr
Skirmantė LiutkutėAgnė UbartienėBZ:061622019-11-29Moterys 2-5 m. IIIgr
Adomas NavickasPaulius KamarauskasBZ:036631072019-11-29VYRAI 5+ m. Igr
Simonas ŠaškovasAdomas NavickasBZ:063602019-11-28VYRAI 5+ m. Igr
Petras KašinskasAudrūnas SlepkovasBZ:063642019-11-28Vyrai 3-5 m. IIIgr
Jovita PauplienėSkirmantė LiutkutėBZ:057601042019-11-28Moterys 2-5 m. IIIgr
Domas UrbonavičiusMažvydas KurysBZ:064602019-11-28Vyrai 3-5 m. Vgr
Aistė KrasauskaitėKristina ŠukienėBZ:01512019-11-28Moterys 2-5 m. Igr
Goda KunigiškytėLaura VanagaitėBZ:01322019-11-28Moterys iki 2 m. I gr
Eglė TamošauskienėIeva Sereikytė-BelickienėBZ:0852019-11-27Moterys 2-5 m. IIIgr
Maksimas BarochasRomualdas GogelisBZ:062361042019-11-27Vyrai 3-5 m. IVgr
Skirmantė LiutkutėJustina PusvaškytėBZ:064632019-11-27Moterys 2-5 m. IIIgr
Rita Janušauskaitė Diana LileikieneBZ:067641192019-11-27Moterys 2-5 m. Igr
Augustas ŠtarasSergey VantsovBZ:046641192019-11-27Vyrai iki 3 m. VIgr
Liubovė PoteikoVilma ZapolskienėBZ:062632019-11-27Moterys 2-5 m. IIgr
Gediminas KriauzaAivaras RimydisBZ:075671082019-11-26Vyrai 3-5 m. IVgr
Henrik GodlievskijLauras LukošiusBZ:064571052019-11-26Vyrai 3-5 m. IVgr
Kastytis ŽuromskasArvydas StankevičiusBZ:026761062019-11-26Vyrai 3-5 m. IIIgr
Živilė ŽiukaitėGiedrė BaltušytėBZ:01052019-11-25Moterys 2-5 m. IIIgr
Tomas AlišauskasAlgimantas LaurinavičiusBZ:04663612019-11-25VYRAI 5+ m. Igr
Domas UrbonavičiusAdomas PetrulevičiusBZ:064622019-11-24Vyrai 3-5 m. Vgr
Jūratė LepardinienėLina VenckienėBZ:01082019-11-24Moterys 2-5 m. IIgr
Aistė KrasauskaitėLaura GrybienėBZ:061642019-11-23Moterys 2-5 m. Igr
Aistė KrasauskaitėJurga TrotienėBZ:062632019-11-23Moterys 2-5 m. Igr
Šarūnas TurlinskasStepan MeleshkoBZ:061612019-11-23Vyrai iki 3 m. VIIgr
Nerijus TilvikasRamūnas FabijonavičiusBZ:063632019-11-23Vyrai 3-5 m. IVgr
Lina VenckienėVygantė RukanskienėBZ:060632019-11-23Moterys 2-5 m. IIgr
Evelina KazinaErnesta LožytėBZ:000001212019-11-23Moterys iki 2 m. I gr
Ieva RadzevičiūtėVygantė RukanskienėBZ:060612019-11-22Moterys 2-5 m. IIgr
Povilas KručkauskasNerijus TilvikasBZ:026761082019-11-22Vyrai 3-5 m. IVgr
Evelina KazinaNeringa ČernauskaitėBZ:00000952019-11-22Moterys iki 2 m. I gr
Domas UrbonavičiusAndrius BieluckasBZ:062762019-11-22Vyrai 3-5 m. Vgr
Ieva VytaitėAlicija BušmičBZ:061622019-11-22Moterys 2-5 m. IIgr
Sigitas GruzdzevičiusRomualdas GogelisBZ:061612019-11-22Vyrai 3-5 m. IVgr
Darius SunklodasStepan MeleshkoBZ:01082019-11-22Vyrai iki 3 m. VIIgr
Agnė UbartienėNeringa RimydienėBZ:063632019-11-22Moterys 2-5 m. IIIgr
Jurgita KaralienėLina VenckienėBZ:061632019-11-22Moterys 2-5 m. IIgr
Kristina RockutėEvelina KazinaBZ:06400002019-11-21Moterys iki 2 m. I gr
Lauras LukošiusGediminas KriauzaBZ:036621032019-11-20Vyrai 3-5 m. IVgr
Paulius MacevičiusMindaugas DeksnysBZ:061612019-11-20VYRAI 5+ m. IIgr
Liubovė PoteikoIndrė JanuševičiūtėBZ:061632019-11-20Moterys 2-5 m. IIgr
Jovita PauplienėIeva Sereikytė-BelickienėBZ:062602019-11-20Moterys 2-5 m. IIIgr
Neringa RimydienėSkirmantė LiutkutėBZ:0466414122019-11-20Moterys 2-5 m. IIIgr
Andrius ŠmigelskisMarius PalikšaBZ:061632019-11-20Vyrai iki 3 m. VIIgr
Diana LileikieneJurgita JudickienėBZ:076632019-11-20Moterys 2-5 m. Igr
Andrius ŠmigelskisEimantas BelickasBZ:063632019-11-19Vyrai iki 3 m. VIIgr
Kastytis ŽuromskasDainius SabaliauskasBZ:062612019-11-18Vyrai 3-5 m. IIIgr
Jurgita JudickienėAneta SutkutėBZ:062752019-11-18Moterys 2-5 m. Igr
Saulius LileikisTomas AlišauskasBZ:016641082019-11-18VYRAI 5+ m. Igr
Laimonas TranasLauras LukošiusBZ:06457612019-11-18Vyrai 3-5 m. IVgr
Šarūnas TurlinskasMarius PalikšaBZ:0942019-11-18Vyrai iki 3 m. VIIgr
Monika PadegimaitėOlivija BušmičBZ:063752019-11-18Moterys iki 2 m. I gr
Nerijus TilvikasLauras LukošiusBZ:036601062019-11-17Vyrai 3-5 m. IVgr
Lina PiešinienėVygantė RukanskienėBZ:062632019-11-17Moterys 2-5 m. IIgr
Ieva RadzevičiūtėBrigita JonaitytėBZ:076642019-11-17Moterys 2-5 m. IIgr
Jūratė GvazdauskienėEglė TamošauskienėBZ:046362019-11-17Moterys 2-5 m. IIIgr
Mindaugas DeksnysTomas GrigasBZ:061632019-11-16VYRAI 5+ m. IIgr
Aistė KrasauskaitėIeva GiedrytėBZ:064612019-11-16Moterys 2-5 m. Igr
Goda KunigiškytėOlivija BušmičBZ:061622019-11-16Moterys iki 2 m. I gr
Sergejus IvanovasVygandas PigagaBZ:063632019-11-16VYRAI 5+ m. IIgr
Jovita PauplienėŽivilė ŽiukaitėBZ:062612019-11-16Moterys 2-5 m. IIIgr
Vytautas ČiapasRamūnas FabijonavičiusBZ:061752019-11-16Vyrai 3-5 m. IVgr
Maksimas BarochasRamūnas FabijonavičiusBZ:062612019-11-16Vyrai 3-5 m. IVgr
Gediminas KriauzaRomualdas GogelisBZ:063642019-11-15Vyrai 3-5 m. IVgr
Jurgita JudickienėAistė KrasauskaitėBZ:0001162019-11-15Moterys 2-5 m. Igr
Ieva RadzevičiūtėJūratė LepardinienėBZ:076622019-11-15Moterys 2-5 m. IIgr
Julius ŽvinysAndrius ŠmigelskisBZ:046601052019-11-15Vyrai iki 3 m. VIIgr
Andrej RagelevičEgidijus CivilikaBZ:060622019-11-15Vyrai iki 3 m. VIIgr
Sigitas GruzdzevičiusHenrik GodlievskijBZ:064642019-11-15Vyrai 3-5 m. IVgr
Diana LileikieneKristina ŠukienėBZ:062602019-11-15Moterys 2-5 m. Igr
Ieva VytaitėLina PiešinienėBZ:064212019-11-14Moterys 2-5 m. IIgr
Egidijus CivilikaEimantas BelickasBZ:064632019-11-14Vyrai iki 3 m. VIIgr
Petras KašinskasMarjuš MiltoBZ:064622019-11-14Vyrai 3-5 m. IIIgr
Tadas GrybinasErvinas RomanovasBZ:075642019-11-13Vyrai iki 3 m. VIgr
 

I etapas

VYRAI 5+ m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Giedrius
Židonis
Tomas
Ališauskas
Algimantas
Laurinavičius
Marius
Padvilikis
Andrej
Mardusevič
Paulius
Kamarauskas
Simonas
Šaškovas
Giedrius
Martusevičius
Dainius
Vyčas
Nerijus
Žukauskas
Jonas
Lapinskas
Adomas
Navickas
Saulius
Lileikis
Darius
Janulevičius
Giedrius
Židonis
14
Tomas
Ališauskas
5
Algimantas
Laurinavičius
11
Marius
Padvilikis
5
Andrej
Mardusevič
9
Paulius
Kamarauskas
8
Simonas
Šaškovas
18
Giedrius
Martusevičius
2
Dainius
Vyčas
0
Nerijus
Žukauskas
1
Jonas
Lapinskas
6
Adomas
Navickas
7
Saulius
Lileikis
12
Darius
Janulevičius
13
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Marekas
Maliuk
Vygandas
Pigaga
Daumantas
Matulis
Vaidas
Daunaravičius
Rimantas
Stanaitis
Mindaugas
Deksnys
Viktoras
Kotvickis
Giedrius
Paulauskas
Vladimir
Kozlovskij
Sergejus
Ivanovas
Paulius
Kazokaitis
Feliksas
Miliutis
Tomas
Grigas
Paulius
Macevičius
Marekas
Maliuk
17
Vygandas
Pigaga
13
Daumantas
Matulis
12
Vaidas
Daunaravičius
16
Rimantas
Stanaitis
4
Mindaugas
Deksnys
12
Viktoras
Kotvickis
0
Giedrius
Paulauskas
11
Vladimir
Kozlovskij
9
Sergejus
Ivanovas
15
Paulius
Kazokaitis
3
Feliksas
Miliutis
11
Tomas
Grigas
19
Paulius
Macevičius
2
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Dainius
Sabaliauskas
Audrūnas
Slepkovas
Kastytis
Žuromskas
Arvydas
Stankevičius
Vytautas
Šneideris
Romas
Jokubauskas
Mangirdas
Vičius
Vytenis
Kazlauskas
Saulius
Valalis
Petras
Kašinskas
Darius
Kauneckas
Aleksandr
Siniavskij
Marjuš
Milto
Simonas
Zairys
Dainius
Sabaliauskas
7
Audrūnas
Slepkovas
8
Kastytis
Žuromskas
19
Arvydas
Stankevičius
5
Vytautas
Šneideris
20
Romas
Jokubauskas
21
Mangirdas
Vičius
18
Vytenis
Kazlauskas
6
Saulius
Valalis
6
Petras
Kašinskas
22
Darius
Kauneckas
8
Aleksandr
Siniavskij
6
Marjuš
Milto
10
Simonas
Zairys
0
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Lauras
Lukošius
Vytautas
Adomaitis
Laimonas
Tranas
Henrik
Godlievskij
Povilas
Kručkauskas
Maksimas
Barochas
Sigitas
Gruzdzevičius
Vytautas
Čiapas
Ramūnas
Fabijonavičius
Aivaras
Rimydis
Romualdas
Gogelis
Nerijus
Tilvikas
Gediminas
Kriauza
Rezervas
Rezervas
Lauras
Lukošius
14
Vytautas
Adomaitis
4
Laimonas
Tranas
12
Henrik
Godlievskij
19
Povilas
Kručkauskas
11
Maksimas
Barochas
20
Sigitas
Gruzdzevičius
24
Vytautas
Čiapas
14
Ramūnas
Fabijonavičius
8
Aivaras
Rimydis
8
Romualdas
Gogelis
7
Nerijus
Tilvikas
22
Gediminas
Kriauza
11
Rezervas
Rezervas
0
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Paulius
Šeikus
Mažvydas
Kurys
Vytautas
Juršėnas
Andrius
Bialobžeskis
Domas
Urbonavičius
Simonas
Aukštikalnis
Adomas
Petrulevičius
Andrius
Kučinskas
Eduardas
Zaleskis
Andrius
Bieluckas
Mangirdas
Vičius
Andrius
Nikanorovas
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
Paulius
Šeikus
3
Mažvydas
Kurys
6
Vytautas
Juršėnas
3
Andrius
Bialobžeskis
7
Domas
Urbonavičius
17
Simonas
Aukštikalnis
2
Adomas
Petrulevičius
8
Andrius
Kučinskas
2
Eduardas
Zaleskis
5
Andrius
Bieluckas
6
Mangirdas
Vičius
7
Andrius
Nikanorovas
0
Rezervas 2
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Rezervas 3
Vyrai 3-5 m. Vgr
0
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Kęstutis
Vitkauskas
Egidijus
Petrėnas
Aleksandras
Brokas
Augustas
Štaras
Aurelijus
Balčiauskas
Klaudijus
Šimonis
Tadas
Grybinas
Mintaras
Balnys
Sergey
Vantsov
Karolis
Kareiva
Ervinas
Romanovas
Rimvydas
Nenartavičius
Justas
Zelba
Mindaugas
Jasiulevičius
Kęstutis
Vitkauskas
5
Egidijus
Petrėnas
3
Aleksandras
Brokas
3
Augustas
Štaras
12
Aurelijus
Balčiauskas
7
Klaudijus
Šimonis
2
Tadas
Grybinas
7
Mintaras
Balnys
20
Sergey
Vantsov
5
Karolis
Kareiva
3
Ervinas
Romanovas
8
Rimvydas
Nenartavičius
6
Justas
Zelba
18
Mindaugas
Jasiulevičius
0
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Stepan
Meleshko
Egidijus
Civilika
Marijus
Kasteckas
Evaldas
Masevičius
Andrej
Ragelevič
Julius
Žvinys
Šarūnas
Turlinskas
Robertas
Staškauskas
Tomas
Songaila
Darius
Sunklodas
Kasparas
Kregždė
Andrius
Šmigelskis
Eimantas
Belickas
Marius
Palikša
Stepan
Meleshko
8
Egidijus
Civilika
13
Marijus
Kasteckas
12
Evaldas
Masevičius
0
Andrej
Ragelevič
24
Julius
Žvinys
11
Šarūnas
Turlinskas
20
Robertas
Staškauskas
4
Tomas
Songaila
16
Darius
Sunklodas
15
Kasparas
Kregždė
20
Andrius
Šmigelskis
16
Eimantas
Belickas
15
Marius
Palikša
9
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
Jurga
Trotienė
Jurgita
Judickienė
Julija
Stonytė
Aneta
Sutkutė
Laura
Grybienė
Laima
Valiukonytė
Aistė
Krasauskaitė
Diana
Lileikiene
Kristina
Šukienė
Renata
Bubnė
Ieva
Giedrytė
Rita
Janušauskaitė
Sandra
Adomavičiūtė
Jurgita
Zubaitė-Maliuk
8
Jurga
Trotienė
3
Jurgita
Judickienė
16
Julija
Stonytė
18
Aneta
Sutkutė
10
Laura
Grybienė
9
Laima
Valiukonytė
19
Aistė
Krasauskaitė
21
Diana
Lileikiene
16
Kristina
Šukienė
8
Renata
Bubnė
5
Ieva
Giedrytė
7
Rita
Janušauskaitė
10
Sandra
Adomavičiūtė
0
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Brigita
Jonaitytė
Liubovė
Poteiko
Ieva
Radzevičiūtė
Lina
Venckienė
Vilma
Zapolskienė
Jūratė
Lepardinienė
Indrė
Januševičiūtė
Lina
Piešinienė
Ieva
Vytaitė
Sonata
Mickuvienė
Vygantė
Rukanskienė
Alicija
Bušmič
Jurgita
Karalienė
Rolanda
Balčiauskienė
Brigita
Jonaitytė
13
Liubovė
Poteiko
24
Ieva
Radzevičiūtė
19
Lina
Venckienė
13
Vilma
Zapolskienė
12
Jūratė
Lepardinienė
16
Indrė
Januševičiūtė
23
Lina
Piešinienė
22
Ieva
Vytaitė
22
Sonata
Mickuvienė
20
Vygantė
Rukanskienė
12
Alicija
Bušmič
8
Jurgita
Karalienė
17
Rolanda
Balčiauskienė
25
Moterys 2-5 m. IIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Jūratė
Gvazdauskienė
Živilė
Žiukaitė
Kornelija
Lubauskienė
Agnė
Ubartienė
Giedrė
Baltušytė
Justina
Pusvaškytė
Eglė
Tamošauskienė
Neringa
Rimydienė
Jovita
Pauplienė
Skirmantė
Liutkutė
Kristina
Korsakienė
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
Ieva
Sereikytė-Belickienė
Jurgita
Mackevičienė
Jūratė
Gvazdauskienė
7
Živilė
Žiukaitė
7
Kornelija
Lubauskienė
0
Agnė
Ubartienė
8
Giedrė
Baltušytė
10
Justina
Pusvaškytė
8
Eglė
Tamošauskienė
15
Neringa
Rimydienė
10
Jovita
Pauplienė
10
Skirmantė
Liutkutė
16
Kristina
Korsakienė
0
Jurgita
Mackevičienė (nedalyvauja)
6
Ieva
Sereikytė-Belickienė
14
Jurgita
Mackevičienė
0
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13)TaškaiVieta
Laura
Vanagaitė
Jovita
Dikčiūtė
Anastasija
Ranceva
Kristina
Rockutė
Viktorija
Žemčiugova
Goda
Kunigiškytė
Olivija
Bušmič
Agnė
Šeikė
Simona
Sližienė
Monika
Padegimaitė
Evelina
Kazina
Aistė
Matusevičiūtė
Ernesta
Ložytė
Neringa
Černauskaitė
Laura
Vanagaitė
17
Jovita
Dikčiūtė
18
Anastasija
Ranceva
17
Kristina
Rockutė
25
Viktorija
Žemčiugova
21
Goda
Kunigiškytė
23
Olivija
Bušmič
13
Agnė
Šeikė
7
Simona
Sližienė
8
Monika
Padegimaitė
14
Evelina
Kazina
24
Aistė
Matusevičiūtė
13
Ernesta
Ložytė
14
Neringa
Černauskaitė
17

PASTABA: Vietos grupėse paskaičiuotos automatiškai. Algoritmas neįvertina turnyro nuostatų rezultato skaičiavimui, kai dalyviai surenka vienodą taškų skaičių grupėje.